معرفی PLC تتا TETA

معرفی PLC ها TETA با کد ها TVP 14SS211R مدل رله ای و TVP 14SS211T مدل ترانزیستوری و کارت های توسعه با 8 ورودی دیجیتال و 8 خروجی دیجیتال باد کد های TVP 16SP11R مدل رله ای و TVP 16SP11T مدل ترانزیستوری که دقیقا معادل همکیشان خود در برند دلتا هستند.

معرفی کامل محصولات در ویدئوی زیر:

برای خرید محصولات تتا کلیک کنید.