علائم و دلایل آسیب به دیافراگم مبدل های فشار

علائم و دلایل آسیب به دیافراگم مبدل های فشار

دیدن قسمتی از دیافراگم در بسیاری از مبدل های فشار امکان پذیر است و بعضی که کاملا در معرض دید هستند نسبت به آسیب های مکانیکی حساس هستند.
اولین نشانه آسیب ممکن است با چشم قابل تشخیص نباشد، بجای آن ممکن است با یک انحراف در سیگنال خروجی خود را نشان دهد. در بعضی موارد ممکن است آسیب آنچنان سخت باشد که دیافراگم پاره شود و مهار و کنترل فشار در معرض خطر قرار گیرد یا اینکه یکی از قطعات داخلی را لمس کند و منجر به دخالت مکانیکی یا اتصالی شود.

بعضی از نشانه های دیافراگم آسیب دیده:

–    نشت روغن از درگاه فشار (کانکشن)
–    کاهش سیگنال خروجی در طول زمان
–    تغییر ناگهانی در سیگنال خروجی در بعضی فشارها
–    ثابت ماندن سیگنال خروجی هنگام تغییر فشار
–    تغییر ناگهانی در zero offset
–    تغییر قابل توجه در دقت سنسور فشار
توجه داشته باشید –  علائم بالا ممکن است به دیگر حالت های معیوب شدن نسبت داده شود.
وقتی یک دیافراگم آسیب ببیند معمولا قابل تعمیر نیست. بعضی تولید کننده ها قابلیت عوض کردن ماجول سنسور را در طراحی مدل های گران قرار می دهند اما برای اغلب دستگاه ها از نظر اقتصادی تعمیر کردن مناسب نیست و عوض کردن تنها گزینه در صورت نقص در اجرا می باشد. حتی اگر تغییر در اجرا قابل قبول باشد، تمامیت مکانیکی دیافراگم ممکن است آن چنان در معرض خطر باشد که یک خرابی پیش از موعد دیافراگم امکان دارد اتفاق بیافتد و طول عمر آن را کاهش دهد.
یک دیافراگم مبدل فشار برای چرخه های بسیاری از فشار برای اینکه طول عمر طولانی داشته باشد طراحی شده است و در طی مرحله طراحی و توسعه به سختی برای تمامیت مکانیکی تست می شود. یک عیب دیافراگمی، مخصوصا در ابتدای طول عمر کاری، بر حسب یک اتفاق ممکن است بیافتد و  محدوده مختصات مربوط به مبدل را رد کند.

بعضی دلایل آسیب به دیافراگم:

–    فشار بیش از حد (over-pressure)  مداوم
–    آسیب دیافراگم به علت تغییرات دینامیکی در دبی مایع
–    افزایش ناگهانی فشار
–    فرسودگی دیافراگم
–    اصابت پیچ گوشتی، خودکار یا اشیا نوک تیز با دیافراگم
–    خوردگی به وسیله سیال های ناسازگار
–    شوک وضربه شدید
–    لرزش با فرکانس بالا در  رزنانس دیافراگم
–    انبساط به علت تغییر حالت سیال از مایع به جامد برای مثال آب و یخ
یک دیافراگم مبدل فشار برای بسیاری از چیزهایی که یک محیط صنعتی به آن تحمیل می کند طراحی شده است. بعضی خطر ها هستند که باید برای محافظت از وسیله ایی که قبل از هر چیز یک وسیله اندازه گیری حساس است از آن ها اجتناب شود.

دیافراگم سیل