بررسی اصالت سنسور فشار هاگلر

مصرف کنندگان انواع ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری،توجه به این نکته الزامی است که برای بررسی اصالت کالای خود و هم چنین برخورداری از شرایط گارانتی سنسور فشار خود،سریال نامبر سنسور فشار خود را با کلیک بر روی سریال نامبر،در فیلد مربوطه وارد نموده و از اصالت آن اطمینان حاصل نمایید.

چک کردن سریال نامبر سنسور فشار :

شماره سریال 13 رقمی سنسور فشار را برای استعلام مشخصات سنسور و بررسی اصالت سنسور فشار خود ،در فیلد سریال نامبر که با کلیک بر روی serial number نمایش داده می شود،وارد نمایید.