انواع رزوه در سنسور فشار

لوله ها و اتصالات برای انتقال سیالات در زمینه هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق و تجهیزات انتقال مورد استفاده قرار می گیرند. برای اتصال مطمئن لوله ها و تجهیزات به یکدیگر به پورت های اتصال نیاز است. انواع پورتهای اتصال شامل پورتهای دارای رزوه، پورتهای کلمپ و فلنچ هستند. در این مقاله با پورتهای اتصال دارای روزه اشنا می شویم.

پورت های اتصال دارای رزوه (Thread Process Connection):

لوله ها و اتصالات برای انتقال سیالات در زمینه هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق و تجهیزات انتقال مورد استفاده قرار می گیرند. برای اتصال مطمئن لوله ها و تجهیزات به یکدیگر به پورت های اتصال دارای رزوه نیاز است.
این پورت ها در دو نوع Male (نری، دارای رزوه خارجی) و Female (مادگی، دارای رزوه داخلی) موجود می باشد که باعث می شود لوله ها و تجهیزات تا حد زیادی به صورت آب بندی شده به یکدیگر متصل شده و از نشتی سیال جلوگیری شود.
جنس، نوع و اندازه پورت های اتصال بر اساس نیاز هر صنعت و طبق استانداردهای جهانی، متفاوت و  متداول ترین آنها به شرح زیر می باشد.

پورت اتصال BSP Thread Connection) BSP):

استفاده از این پورت معمولا در اروپا و بریتانیا رایج است و به دو نوع زیر تقسیم می شود:

1.    (British Standard Pipe Parallel (BSPP:

این پورت با نام  BSPP یا G نیز  شناخته می شود و مطابق شکل زیر به صورت موازی (Parallel) می باشد و زاویه بین دو برآمدگی آن برابر با 55° درجه می باشد.

اتصال نوع BSPP

از جمله رایج ترین سایز های مورد استفاده از این پورت در صنعت عبارتند از:

 • 1/8 G
 • 1/4 G
 • 3/8 G
 • 1/2 G
 • 3/4 G

2.     (British Standard Tapered Pipe (BSPT:

این پورت با نام BSPT یا R نیز شناخته می شود و به صورت مخروطی (Tapered) می باشد و زاویه بین دو برآمدگی  آن برابر با 55° درجه می باشد.

اتصال نوع BSPT

از جمله رایج ترین سایز های مورد استفاده از این پورت در صنعت عبارتند از:

 • 1/8 R
 • 1/4 R
 • 3/8 R
 • 1/2 R
 • 3/4 R

☚ نکته:

✔ در پورت های اتصال G و R ، برآمدگی و فرو رفتگی رزوه های نری (Male) و مادگی (Female) هر دو به صورت گرد Rounded) ) می باشد.

type-thread

✔ در پورت اتصال G ، نری (Male) و مادگی (Female) هر دو از نوع موازی (Parallel) یا استوانه ای می باشند.
✔ در پورت اتصال R ، نری (Male) همیشه از نوع مخروطی (Tapered) است ولی مادگی (Female) می تواند هم از نوع موازی (Parallel) باشد که  با نام Rp نیز شناخته می شود  و هم می تواند از نوع مخروطی (Tapered) باشد که این مورد زیاد استفاده نمی گردد و با نام Rc نیز شناخته می شود.

پورت اتصال NPT Thread Connection) NPT):

NPT – American Taper Pipe Thread = National Pipe Taper

استفاده از این پورت معمولا در آمریکا و کانادا رایج است، مطابق شکل زیر پورت NPT به صورت مخروطی (Tapered) می باشد و زاویه بین دو برآمدگی آن برابر با 60° درجه می باشد.

اتصال نوع NPT

 

☚ نکته:

✔ در این نوع پورت اتصال، برآمدگی و فرو رفتگی رزوه های نری (Male) و مادگی (Female) هر دو به صورت مسطح  Flattended) ) می باشد.

type-thread1

✔ نری (Male) و مادگی (Female) هر دو از نوع مخروطی (Tapered) می باشند.

پورت اتصال ISO Metric Thread Connection) M):

این پورت یک استاندارد جهانی می باشد و با نام M شناخته می شود و به صورت موازی (Parallel) یا استوانه ای می باشد و زاویه بین دو برآمدگی  آن برابر با 60° درجه می باشد.

M-Connection

از جمله رایج ترین سایز های مورد استفاده از این پورت در صنعت عبارتند از :
 • M10x1.25
 • M12x1.5
 • M14x1.5
 • M16x1.5
 • M22x1.5

☚ نکته:

✔ در این نوع پورت اتصال، در مدل نری (Male) و مادگی (Female) برآمدگی رزوه ها به صورت مسطح (Flattended) و فرو رفتگی رزوه ها به صورت گرد (Rounded) می باشد.
 ✔ پورت نری (Male) و مادگی (Female) هر دو از نوع موازی (Parallel) یا استوانه ای می باشند.
✔ اولین عدد بعد از حرف M بیان کننده قطر خارجی رزوه ها (Major diameter) و عدد دوم بیانگر فاصله میان دو رزوه (Pitch) و هر دو بر حسب میلی متر می باشد.
به طور مثال :
M12x1.5
در این حالت قطر خارجی رزوه برابر با 12 میلی متر و فاصله میان هر رزوه برابر با 1.5 میلی متر می باشد.

پورت اتصال Unified National thread) UNC/UNF) :

استفاده از این پورت معمولا در آمریکا و کانادا و بریتانیا رایج است، و به صورت موازی (Parallel) یا استوانه ای می باشد و زاویه بین دو برآمدگی  آن برابر با 60° درجه می باشد.

از جمله رایج ترین انواع این پورت عبارتند از:

• UNC – Unified National Coarse Thread
• UNF – Unified National Fine Thread

UNF-Connection

☚ نکته:

✔ در این نوع پورت اتصال، در مدل نری (Male) و مادگی (Female) برآمدگی رزوه ها به صورت مسطح (Flattended) و فرو رفتگی رزوه ها به صورت گرد (Rounded) می باشد.
✔ پورت نری (Male) و مادگی (Female) هر دو از نوع موازی (Parallel) یا استوانه ای می باشند.
✔ اولین عدد بیان کننده قطر خارجی رزوه ها (Major diameter) بر حسب درصدی از یک اینچ و عدد دوم بیانگر تعداد رزوه ها در هر یک اینچ می باشد.
به طور مثال :

 

هر یک اینچ حدودا برابر است با 25.4 میلی متر
حدودا برابر با 6/325 میلی متر = اینچ 1/4 = قطر خارجی رزوه ها
28 = تعداد رزوه در هر اینچ

آب بندی و مهر و موم اتصالات(Seeling):


اورینگ (O-Ring) چیست؟

اورینگ ها به شکل یک حلقه و یا واشر انعطاف پذیر می باشند که بسیار کم هزینه و قابل اعتماد بوده و فضای کمی را اشغال می کنند و به سادگی قابل استفاده می باشند. به همین دلیل  بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

اورینگ ها معمولا از نوع NBR, HNBR, FKM(FPM), EPDM, Silicone و معمولا از جنس نیتریل می باشد.

BONDED SEEL چیست؟

شامل یک حلقه فلزی خارجی و یک حلقه لاستیکی انعطاف پذیر داخلی می باشد  که به عنوان واشر برای آب بندی عمل می کند و معمولا با نام های   Dowty Seals و Dowty Washers  نیز شناخته می شود.

حلقه لاستیکی داخلی معمولا از جنس نیتریل ساخته شده و به وسیله حلقه خارجی در برابر فشار و دما حفاظت شده است، استفاده از این ساختار باعث می شود که این نوع آب بندی و مهر و موم در برابر انفجار بسیار مقاوم باشد و آب بندی به خوبی صورت بگیرد.

حلقه لاستیکی معمولا از نوع NBR, FKM(FPM), EPDM, Silicone می باشد.

Seel2

☚ نکته:

هنگامی که از پورت های اتصال رزوه ای نری (Male) و مادگی (Female)  که هر دو از نوع موازی (Parallel) هستند استفاده می کنیم برای آب بندی باید ازO-RING  و یا BONDED SEEL ها استفاده نمود.
ولی هنگامی که  از پورت  های اتصال نری رزوه ای مخروطی (Tapered) استفاده می کنیم معمولا نیازی به استفاده ازO-RING  و یا BONDED SEEL نمی باشد زیرا پورت به طور کامل بسته نمی شود و به دلیل نوع طراحی پورت های مخروطی، آب بندی به خوبی صورت می گیرد .

Seel