اینورتر Liteon 3.7KW - 5HP ورودی سه فاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : سه فاز 400VAC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 7.5KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 3.7 - توان نامی HP : 5 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600043S3D7E20F

۵ %
تخفیف

۲,۶۵۶,۰۰۰ تومان

۲,۵۲۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 2.2KW - 3HP ورودی سه فاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : سه فاز 400VAC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 2.2 - توان نامی HP : 3 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600043S2D2E20F

۵ %
تخفیف

۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان

۲,۰۰۰,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 1.5KW - 2HP ورودی سه فاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : سه فاز 400VAC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 1.5 - توان نامی HP : 2 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600043S1D5E20F

۵ %
تخفیف

۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان

۱,۷۸۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 0.75KW - 1HP ورودی سه فاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : سه فاز 400VAC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.75 - توان نامی HP : 1 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600043SD75E20F

۵ %
تخفیف

۱,۶۶۲,۰۰۰ تومان

۱,۵۷۸,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 0.4KW - 0.5HP ورودی سه فاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : سه فاز 400VAC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.4 - توان نامی HP : 0.5 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600043S0D4E20F

۵ %
تخفیف

۱,۶۳۴,۰۰۰ تومان

۱,۵۵۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 2.2KW - 3HP ورودی تکفاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 2.2 - توان نامی HP : 3 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600021S2D2E20F

۵ %
تخفیف

۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان

۱,۸۴۷,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 1.5KW - 2HP ورودی تکفاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 1.5 - توان نامی HP : 2 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600021S1D5E20F

۵ %
تخفیف

۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان

۱,۵۷۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 0.75KW - 1HP ورودی تکفاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.75 - توان نامی HP : 1 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600021SD75E20F

۵ %
تخفیف

۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان

۱,۲۵۶,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 0.4KW - 0.5HP ورودی تکفاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.4 - توان نامی HP : 0.5 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600021S0D4E20F

۵ %
تخفیف

۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان

۱,۱۸۲,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

اینورتر Liteon 0.2KW - 0.25HP ورودی تکفاز سری EVO6000
Liteon

مشخصات کلی سازنده : LITEON - سری اینورتر : LITEON EVO6000 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.2 - توان نامی HP : 0.25 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : 150% - دارای Brake Unit داخلی - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : EVO600021S0D2E20F

۵ %
تخفیف

۱,۲۱۲,۰۰۰ تومان

۱,۱۵۱,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.125S R150
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 125 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 155 - شعاع خمش(mm) : 150
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.125S R150

۵۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.100S R150
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 100 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 130 - شعاع خمش(mm) : 150
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.100S R150

۴۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.100S R125
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 100 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 130 - شعاع خمش(mm) : 125
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.100S R125

۴۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H45Q.1.75S R150
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 45 - پهنای داخلی (mm) : 75 - ارتفاع خارجی (mm) : 65 - پهنای خارجی (mm) : 105 - شعاع خمش(mm) : 150
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H45Q.1.75S R150

۴۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.125S R100
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 125 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 151 - شعاع خمش(mm) : 100
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.1250S R100

۳۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.100S R100
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 100 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 126 - شعاع خمش(mm) : 100
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.100S R100

۳۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.75S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 75 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 101 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.75S R75

۲۸۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H35Q.1.50S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 35 - پهنای داخلی (mm) : 50 - ارتفاع خارجی (mm) : 55 - پهنای خارجی (mm) : 76 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H35Q.1.50S R75

۲۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H25Q.1.75S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 25 - پهنای داخلی (mm) : 75 - ارتفاع خارجی (mm) : 40 - پهنای خارجی (mm) : 94 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H25Q.1.75S R75

۲۳۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H25Q.1.60S R75
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 25 - پهنای داخلی (mm) : 60 - ارتفاع خارجی (mm) : 40 - پهنای خارجی (mm) : 79 - شعاع خمش(mm) : 75
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H25Q.1.60S R75

۲۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل H25Q.1.50S R55
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 25 - پهنای داخلی (mm) : 50 - ارتفاع خارجی (mm) : 40 - پهنای خارجی (mm) : 69 - شعاع خمش(mm) : 55
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : H25Q.1.50S R55

۲۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل J30Q.1.77S R100
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 30 - پهنای داخلی (mm) : 77 - ارتفاع خارجی (mm) : 45 - پهنای خارجی (mm) : 93 - شعاع خمش(mm) : 100
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : J30Q.1.77S R100

۲۷۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل J18Q.1.25B R38
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 18 - پهنای داخلی (mm) : 25 - ارتفاع خارجی (mm) : 23 - پهنای خارجی (mm) : 36 - شعاع خمش(mm) : 38
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : J18Q.1.25B R38

۲۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انرژی چین جفلو مدل JN10Q.1.15B R28
JFLO

مشخصات فیزیکی متریال : پلاستیک - ارتفاع داخلی (mm) : 10 - پهنای داخلی (mm) : 15 - ارتفاع خارجی (mm) : 14 - پهنای خارجی (mm) : 23 - شعاع خمش(mm) : 28
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری کالا : JN10Q.1.15B R28

۱۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا