مقاومت ترمز

مقاومت ترمز تجهیزی است که وظیفه دشارژ انرژی الکتریکی ناشی از برگشت ولتاژ موتور به درایو (حالت ژنراتوری) در توقف های سریع را بر عهده دارد. به این صورت که یونیت ترمز یا چاپر (که میتواند داخل یا خارج از اینورتر باشد) وظیفه دشارژ این انرژی و تبدیل آن به گرما را در مقامت برعهده دارد.

متناسب با توان موتور و درایو, هر سازنده ای توان و امپدانس مشخصی را برای مقاومت ترمز پیشنهاد میکند که متاسب با توصیه سازنده, این تجهیز انتخاب میشود.

نکته دیگری که در نصب مقاومت ترمز باید در نظر گرفته شود, محل نصب و میزان هوایی است که در اطراف این مقاومت جریان دارد. زیرا این قطعه در عمکرد مکرر میتواند تا چند صد درجه گرم شده و اگر خنک کنندگی مناسبی نداشته باشد, میتواند باعث آسیب دیدن خود مقاومت, درایو یا چاپر و یا تجهیزات نزدیک به خود شود. پس این تجهیز حتما در بیرون از تابلو و در فضایی که هوا به خوبی جریان دارد نصب گردد.

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 64 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 64 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/64R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 55 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 55 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/55R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 16 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 16 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/16R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 13.6 اهم با توان 2500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 650*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت(Ω) : 13.6 Ω - توان : 2500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2500W/13.6R - کشور سازنده : چین

۵۴۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 80 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 80 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/80R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 68 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 68 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/68R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 60 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 60 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/60R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 41 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 41 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/41R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 32 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 32 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/32R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 16 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 16 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/16R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 6.7 اهم با توان 2000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 560*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت(Ω) : 6.7 Ω - توان : 2000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG2000W/6.7R - کشور سازنده : چین

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 50 اهم با توان 1500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 465*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 50 Ω - توان : 1500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1500W/50R - کشور سازنده : چین

۴۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 32 اهم با توان 1500W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 465*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 32 Ω - توان : 1500 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1500W/32R - کشور سازنده : چین

۴۰۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 50 اهم با توان 1200W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 465*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 50 Ω - توان : 1200 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1200W/50R - کشور سازنده : چین

۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 75 اهم با توان 1000W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 350*60*119 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 75 Ω - توان : 1000 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG1000W/75R - کشور سازنده : چین

۳۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 75 اهم با توان 750W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 360*50*101 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 75 Ω - توان : 750 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG750W/75R - کشور سازنده : چین

۲۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 100 اهم با توان 600W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 389*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 100 Ω - توان : 600 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG600W/100R - کشور سازنده : چین

۲۵۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 150 اهم با توان 400W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 150 Ω - توان : 400 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/400R - کشور سازنده : چین

۲۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 400 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 400 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/400R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 250 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 250 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/250R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 100 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 100 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/100R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 70 اهم با توان 300W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 326*40*81 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 70 Ω - توان : 300 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG300W/70R - کشور سازنده : چین

۱۹۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 750 اهم با توان 80W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 196*28*61 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 750 Ω - توان : 80 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG80W/750R - کشور سازنده : چین

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مقاومت ترمز Sanyu سانیو 200 اهم با توان 80W
سانیو

مشخصات فیزیکی نوع مقاومت : سیمی بدون حفاظ - ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) : 196*28*61 - بیشینه حرارت : 375 C°
مشخصات الکتریکی میزان مقاومت : 200 Ω - توان : 80 W
مشخصات تجاری برند : Sanyu - کد تجاری : RXHG80W/200R - کشور سازنده : چین

۱۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا