کارت توسعه PLC تتا 16SP با خروجی ترانزیستوری
TETA

نوع کارت برند : تتا - نوع کارت : ورودی دیجیتال, خروجی دیجیتال - نوع ورودی دیجیتال : ورودی NPN, ورودی PNP - تعداد ورودی : 8 - نوع خروجی دیجیتال : خروجی ترانزیستوری NPN - تعداد خروجی : 8

۳ %
تخفیف

۶۸۰,۰۰۰ تومان

۶۵۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کارت توسعه PLC تتا 16SP با خروجی رله ای
TETA

نوع کارت برند : تتا - نوع کارت : ورودی دیجیتال, خروجی دیجیتال - نوع ورودی دیجیتال : ورودی NPN, ورودی PNP - تعداد ورودی : 8 - نوع خروجی دیجیتال : رله ای - تعداد خروجی : 8

۳ %
تخفیف

۶۸۰,۰۰۰ تومان

۶۵۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا