مقایسه

اینورتر تکو 0.4KW - 0.5HP ورودی تکفاز S310-2P5-H1D
تکو

مشخصات کلی سازنده : تکو - سری اینورتر : تکو S310 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.4 - توان نامی HP : 0.5 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - پورت های ارتباطی قابل افزایش : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : تا 20% توان نامی - قابلیت جدا شدن کی پد - قابلت کار در حالت حلقه بسته - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری : S310-2P5-H1D

۵ %
تخفیف

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

۱,۸۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اینورتر تکو 0.75KW - 1HP ورودی تکفاز S310-201-H1D
تکو

مشخصات کلی سازنده : تکو - سری اینورتر : تکو S310 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.75 - توان نامی HP : 1 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - حداکثر تغییرات بار : تا 20% توان نامی - قابلیت جدا شدن کی پد - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : S310-201-H1D

۵ %
تخفیف

۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲,۰۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اینورتر تکو 1.5KW - 2HP ورودی تکفاز S310-202-H1D
تکو

مشخصات کلی سازنده : تکو - سری اینورتر : تکو S310 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 1.5 - توان نامی HP : 2 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - حداکثر تغییرات بار : تا 20% توان نامی - قابلیت جدا شدن کی پد - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : S310-202-H1D

۵ %
تخفیف

۲,۶۰۸,۰۰۰ تومان

۲,۴۷۷,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اینورتر تکو 1.5KW - 2HP ورودی تکفاز S310-202-H1BCD
تکو

مشخصات کلی سازنده : تکو - سری اینورتر : تکو S310 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 400VAC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 1.5 - توان نامی HP : 2 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : تا 20% توان نامی - دارای Brake Unit داخلی - قابلیت جدا شدن کی پد - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : S310-201-H1BCD

۵ %
تخفیف

۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان

۲,۵۸۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اینورتر تکو 0.75KW - 1HP ورودی تکفاز S310-201-H1BCD
تکو

مشخصات کلی سازنده : تکو - سری اینورتر : تکو S310 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.75 - توان نامی HP : 1 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : تا 20% توان نامی - دارای Brake Unit داخلی - قابلیت جدا شدن کی پد - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : تایوان - کد تجاری : S310-201-H1BCD

۵ %
تخفیف

۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲,۱۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

اینورتر تکو 0.37KW - 0.5HP ورودی تکفاز S310-2P5-H1BCD
تکو

مشخصات کلی سازنده : تکو - سری اینورتر : تکو S310 - ولتاژ ورودی : تک فاز 230AC - ولتاز خروجی : سه فاز 230AC - محدوده توان : تا 2.2KW
مشخصات فنی توان نامی KW : 0.4 - توان نامی HP : 0.5 - بیشینه فرکانس خروجی Hz : 400 - پورت ارتباطی موجود : RS-485 - حداکثر تغییرات بار : تا 20% توان نامی - دارای Brake Unit داخلی - قابلیت جدا شدن کی پد - اقلام موجود در کارتن : درایو + دفترچه راهنما - درجه حفاظت فیزیکی : IP20
مشخصات تجاری کشور سازنده : چین - کد تجاری : S310-2P5-H1BCD

۵ %
تخفیف

۲,۱۲۸,۰۰۰ تومان

۲,۰۲۱,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
مشخصات کلی
مشخصات فنی