سنسور القایی مکعبی KPSVD313 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : مکعبی - جهت تشخیص سنسور مکعبی : تشخیص از رو به رو - ابعاد سنسور مکعبی (mm) : 40 - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 35 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 150Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPSVD313 - استاندارد ها : CE اروپا

۵۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی مکعبی KPSVD113 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : مکعبی - جهت تشخیص سنسور مکعبی : تشخیص از رو به رو - ابعاد سنسور مکعبی (mm) : 40 - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 35 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 150Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPSVD113 - استاندارد ها : CE اروپا

۵۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی مکعبی KPS-PC11 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : مکعبی - جهت تشخیص سنسور مکعبی : تشخیص از رو به رو - ابعاد سنسور مکعبی (mm) : 30 - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 15 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 500Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPS-PC11 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی مکعبی KPS-KA11 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : مکعبی - جهت تشخیص سنسور مکعبی : تشخیص از رو به رو - ابعاد سنسور مکعبی (mm) : 17 - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 8 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPS-KA11 - استاندارد ها : CE اروپا

۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRM-P631 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 30 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67 - سایر ویژگی های فیزیکی : تمام فلزی
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 15 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 150Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRM-P631 - استاندارد ها : CE اروپا

۵۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRM-P611 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 30 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67 - سایر ویژگی های فیزیکی : تمام فلزی
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 15 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 150Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRM-P611 - استاندارد ها : CE اروپا

۵۸۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRM-K531 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 18 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67 - سایر ویژگی های فیزیکی : تمام فلزی
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 8 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 300Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRM-K531 - استاندارد ها : CE اروپا

۴۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRM-K511 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 18 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67 - سایر ویژگی های فیزیکی : تمام فلزی
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 8 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 300Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRM-K511 - استاندارد ها : CE اروپا

۴۵۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRM-G431 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67 - سایر ویژگی های فیزیکی : تمام فلزی
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 4 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 300Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRM-G431 - استاندارد ها : CE اروپا

۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRM-G421 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67 - سایر ویژگی های فیزیکی : تمام فلزی
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.C - فاصله عملکرد (سنس) : 4 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 300Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRM-G421 - استاندارد ها : CE اروپا

۳۷۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-G431-3 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : سوکتی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 4 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-G431-3 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-G411-3 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : سوکتی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 4 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-G411-3 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRF331-2 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 8 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : سوکتی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 3 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1500Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRF331-2 - استاندارد ها : CE اروپا

۲۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRF311-2 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 8 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : سوکتی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 3 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1500Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRF311-2 - استاندارد ها : CE اروپا

۲۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRE331-2 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 8 سر تخت - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : سوکتی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 2 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 2,000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRE331-2 - استاندارد ها : CE اروپا

۲۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPRE311-2 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 8 سر تخت - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : سوکتی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 2 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 2,000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPRE311-2 - استاندارد ها : CE اروپا

۲۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-P631 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 30 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 15 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 300Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-P631 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-P611 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 30 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 15 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 300Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-P611 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-L611 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 30 سر تخت - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 10 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 500Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-L611 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۴۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-K531 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 18 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 8 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 800Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-K531 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-K511 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 18 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 8 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 800Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-K511 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-G431 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 4 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-G431 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-G411 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر بلند - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : NPN N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 4 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1000Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-G411 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سنسور القایی KPR-E431 کاکن
کاکن

مشخصات فیزیکی شکل سنسور : سیلندری - قطر سیلندر (mm) : 12 سر تخت - طول بدنه سیلندر : استاندارد - نوع اتصال الکتریکی : کابلی - درجه حفاظت فیزیکی (IP) : 67
مشخصات الکتریکی تغذیه سنسور : DC سه سیم 12 تا 24VDC - خروجی سنسور : PNP N.O - فاصله عملکرد (سنس) : 2 میلیمتر mm - فرکانس پاسخ : 1500Hz
مشخصات تجاری شرکت سازنده : کاکن - کشور سازنده : کره جنوبی - کد تجاری : KPR-E431 - استاندارد ها : CE اروپا

۱۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا